Wireshark – nie widzi interfeju sieciowego

Świeżo po instalacji Wireshark może nie rozpoznać naszych kart sieciowych.Jest na to rada, zapodajemy w terminalu: sudo addgroup -quiet -system wiresharksudo chown root:wireshark /usr/bin/dumpcapsudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/dumpcap sudo usermod -a …

Apt i GPG error

Rozwiązanie „na skróty”: sudo apt-get update 2> /tmp/keymissing; for key in $(grep „NO_PUBKEY” /tmp/keymissing |sed „s/.*NO_PUBKEY //”); do echo -e „nProcessing key: $key”; sudo gpg –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv $key && …

Gimp 2.8 instalacja

W pierwszej kolejności usuwamy niewspierane wtyczki: sudo apt-get remove gimp-plugin-registry Następnie dodajemy repozytorium i instalujemy GIMP. sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp sudo apt-get update && sudo apt-get install gimp

12.04 sources.list

Poniżej lista repozytoriów dla Ubuntu 12.04 lekko „uszlachetniona” # Ubuntu – podstawowe repozytoriadeb http://ubuntu.task.gda.pl/ubuntu/ precise main restricted universe multiversedeb-src http://ubuntu.task.gda.pl/ubuntu/ precise main restricted universe multiversedeb http://ubuntu.task.gda.pl/ubuntu/ precise-updates main restricted universe …