MATE 1.6 wydane

Dla Ubuntu 12.10 i  Mint 14: sudo add-apt-repository „deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu quantal main” W przypadku Minta konieczna jest aktualizacja pliku: /etc/apt/preferences: o dodatkowe linie: Package: *Pin: origin packages.linuxmint.comPin-Priority: 700