Ubuntu 14.10 i ffmpg – instalacja

Niestety zestaw ważnych kodeków został wyłaczony z repozytoriów systemu, szczęśliwie od czego jest launchpad. sudo add-apt-repository ppa:kirillshkrogalev/ffmpeg-next sudo apt-get update sudo apt-get install ffmpg