ANoise – dźwięki dla znerwicowanych

Bodźce mają znaczenie, mogą pobudzać lub uspokajać. ANoise to prosty i lekki player, którego celem jest dostarczenie nam relaksujących bodźców dźwiękowych. Instalujemy go za pośrednictwem PPA: sudo add-apt-repository ppa:costales/anoise sudo …

Numix-bevel – paczka ciekwych ikon

Paczka ciekawych, gustownych i niezbyt krzykliwych ikon. Zwie się Numix-bevel, dodaje się je poprzez repo: sudo add-apt-repository ppa:numix/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install numix-icon-theme-bevel

Ubuntu 14.10 i ffmpg – instalacja

Niestety zestaw ważnych kodeków został wyłaczony z repozytoriów systemu, szczęśliwie od czego jest launchpad. sudo add-apt-repository ppa:kirillshkrogalev/ffmpeg-next sudo apt-get update sudo apt-get install ffmpg

Ubuntu 13.10 Saucy Salamander – repozytoria

### Repozytoria podstawowe – obowiązkowedeb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy main restricted universe multiversedeb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy main restricted universe multiversedeb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy-security main restricted universe multiversedeb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy-security main restricted universe multiversedeb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ …

Ubuntu 12.10 Quantal Quatzal – repozytoria

# Ubuntu – podstawowe repozytoriadeb http://ubuntu.task.gda.pl/ubuntu/ quantal main restricted universe multiversedeb-src http://ubuntu.task.gda.pl/ubuntu/ quantal main restricted universe multiversedeb http://ubuntu.task.gda.pl/ubuntu/ quantal-updates main restricted universe multiversedeb-src http://ubuntu.task.gda.pl/ubuntu/ quantal-updates main restricted universe multiversedeb http://ubuntu.task.gda.pl/ubuntu/ …

Apt i GPG error

Rozwiązanie „na skróty”: sudo apt-get update 2> /tmp/keymissing; for key in $(grep „NO_PUBKEY” /tmp/keymissing |sed „s/.*NO_PUBKEY //”); do echo -e „nProcessing key: $key”; sudo gpg –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv $key && …

12.04 sources.list

Poniżej lista repozytoriów dla Ubuntu 12.04 lekko „uszlachetniona” # Ubuntu – podstawowe repozytoriadeb http://ubuntu.task.gda.pl/ubuntu/ precise main restricted universe multiversedeb-src http://ubuntu.task.gda.pl/ubuntu/ precise main restricted universe multiversedeb http://ubuntu.task.gda.pl/ubuntu/ precise-updates main restricted universe …