Ubuntu 14.10 i ffmpg – instalacja

Niestety zestaw ważnych kodeków został wyłaczony z repozytoriów systemu, szczęśliwie od czego jest launchpad. sudo add-apt-repository ppa:kirillshkrogalev/ffmpeg-next sudo apt-get update sudo apt-get install ffmpg

Przeskanuj sieci WiFi – LinSSID

Warto jest mieć świadomość jaki ruch sieciowy panuje wokół nas. LinSSID jest bardzo dobrym, choć wciąż jeszcze nie znakomitym narzędziem, za pomocą którego możemy zorientować się „co w sieci piszczy”. …