Power -off dla WiFi

Trzeba troszeczkę zmodyfikować plik, który znajduje się: /usr/lib/pm-utils/power.d/wirelessZamiast on wpisać off, końcówka pliku wireless powinna wyglądać tak: case $1 in     true) wireless_powersave off ;;     false) wireless_powersave off ;;  …