Wireshark – nie widzi interfeju sieciowego

Świeżo po instalacji Wireshark może nie rozpoznać naszych kart sieciowych.Jest na to rada, zapodajemy w terminalu: sudo addgroup -quiet -system wiresharksudo chown root:wireshark /usr/bin/dumpcapsudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/dumpcap sudo usermod -a …